Länder som är berättigade att delta i US Green Card-lotteriet 2017 år för dv-2019

USA grönt kort | grönt kort lotteri 2020 år

När ska jag servera?

De som vill acceptera deltagande i ritningen gröna kort måste skicka ansökningar för DV-2020-programmet i elektronisk form på dvlottery.state.gov, börjar kl. 12.00 (EDT) (GMT-4) på onsdag, 3 Oktober 2018 årets, och inte senare 12:00 (ÄR) (GMT-5) Tisdag, 6 November 2018.

Utrikesdepartementet rekommenderar att inte försena ansökan. Förra veckan, vanligtvis, registreringssidan fungerar i det mest trafikerade läget, vilket kan leda till förseningar. Samma sak kan sägas om de tidiga dagarna. Som vi sa tidigare, förra året avbröts de första ansökningarna, och mottagningstiden flyttades på grund av ett systemfel. Allt, som skickade dem under denna period, fick möjlighet att ansöka på nytt. Var noga med att följa uppdateringarna på det gröna kortet, tills ansökningsprocessen är över.

Den som är sen är sen. I 12 timmar 6 Novembermottagningen kommer att vara stängd, försök inte skicka dina ansökningar efter det och glöm inte, att registrering endast är tillgänglig online, pappersansökningar beaktas inte.

Kom ihåg! Lagen tillåter endast en ansökan per person och år. Omformulär kommer att diskvalificeras fram till nästa dragning..

Rate article